Služby

Služby v oblasti katastru nemovitostí


Geometrické plány pro oddělení

 • pozemků (za účelem prodeje či koupě)
 • stavebních parcel

Geometrické plány pro zaměření

 • rodinného domu (pro účely kolaudace)
 • garáže
 • chaty
 • jiného objektu …

Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene

 • právo chůze či jízdy po části pozemku
 • pro vedení a nutnou údržbu inženýrské sítě
 • jiné

Vytyčování hranic pozemků z dokumentace katastru

Služby v oblasti inženýrské geodézie


Inženýrské sítě

 • vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí
 • vytyčení průběhu projektovaných tras inženýrských sítí
 • dokumentace skutečného stavu nově zbudovaných inženýrských sítí dle požadované směrnice investora

Geodetické práce na stavbách

 • zbudování vytyčovacích sítí
 • veškeré vytyčovací práce
 • zaměření a podrobné zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby
 • výpočty kubatur
 • měření deformací stavebních objektů
 • zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě
Created by Marek Holub