O firmě

název firmy: Oregon Star

  • právní forma: Společnost s ručením omezeným,
    IČO: 27 11 63 28
  • společnost založena v roce 2004
  • statutární zástupce: Ing. Milena Bartíková

  • úplná adresa pro poštovní styk:
    K Žalovu 221, 250 68 Řež, Česká republika
  • mobilní telefon: (+420) 602 439 377
  • E-mailová adresa: tomas.bartik@oregonstar.cz

Created by Marek Holub